ท่อยางฟองน้ำNR SIZE : 20×35 mm

ท่อยางฟองน้ำNR ท่อยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติ Natural Rubber ผ่านการปรับปรุงสูตรผ่านกระบวนการผลิตด้วยกระบวนการเอีกซ์ทรูชั่นได้เป็นท่อยางฟองน้ำที่มีโครงสร้างแบบ Closed-cell ขนาด SIZE : I.D 20 mm X O.D 35 mm