SAPONGคือ

ซีลยางฟองน้ำSAPONG NewSAPONG หรือ ซาปอง คือแบรนด์ยางฟองน้ำ จำหน่ายและรับผลิต ยางฟองน้ำโปรไฟล์ สำหรับการใช้งานด้านซีล ( Sponge Seals )