New Product

SAPONG เราผลิตและจำหน่ายยางฟองน้ำที่ได้ Spec. คุณภาพสูงส่งมอบให้ลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมและองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เราบริการรับผลิตยางฟองน้ำตามแบบ Spec. สำหรับงาน O.E.M ส่งโรงงานประกอบ งานโปรเจค และสำหรับงาน Spare parts อุตสาหกรรมต่างๆมากมาย

Showing 1–16 of 52 results