ค่าCompression set กับยางฟองน้ำ

ซีลยางฟองน้ำSAPONG NewCompression Set คือ ค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการรักษาสมบัติความยืดหยุ่นของยาง หลังจากได้รับแรงกดระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะคำนวนเป็น %. หากค่าที่ได้มี % ยิ่งน้อยเท่าไหร่ ก็นั่นแสดงว่า ยางสามารถคืนตัว หรือรักษาสมบัติความยืดหยุ่นได้ดีซึ่งคุณสมบัตินี่มีความสำคัญมากต่อประสิทธิภาพการใช้งานของซีลยางฟองน้ำ6