ทำไมต้องเลือกใช้ซีลยางฟองน้ำSAPONG

เพราะความยืดหยุ่นของยางฟองน้ำSAPONG ที่มีความนิ่มและมีความยืดหยุ่น ออกแบบโครงสร้างแบบ Closed-cell หรือแบบเซลล์ปิด ทำหน้าที่ป้องกันของเหลวและอากาศไหลผ่าน ปรับรูปร่างได้ตามแรงกด รับเข้ากับขอบเครื่องจักร ขอบประตู หรือ ซีลตู้อบ ไม่ว่าขอบจะเรียบสม่ำเสมอ หรือไม่เรียบ ยางฟองน้ำSAPONG ก็สามารถเก็บทุกรูรั่วปิดแนบสนิทเข้ากับขอบ ในแบบที่ยางทั่วไปทำได้ยาก พร้อมทั้งการรักษารูปทรงและคุณสมบัติเฉพาะตัวในการทนต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ

ยางฟองน้ำเอ๊กซ์ทรูชั่น

ยางฟองน้ำเอ๊กซ์ทรูชั่น ( Sponge Extrusion) เป็นยางฟองน้ำที่ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่นไหลผ่าน Die-Extrusion ออกมาตามแบบหน้าตัดที่ต้องการผ่านเข้ากระบวนการวัลคาไนเซชันโดยใช้ความร้อน เนื้อยางจะเกิดฟองอากาศภายในและเกิดการคงรูปออกมาตามรูปร่างหน้าตัดที่ต้องการ