CAPABILITIES

SAPONG เราจำหน่ายและบริการรับผลิตยางฟองน้ำโปรไฟล์ ( Sponge Rubber Profiles) ด้วยกระบวนการเอ๊กทรูชั่น ไหลผ่าน DIE TOOLING เพื่อให้ได้ซีลยางฟองน้ำตามแบบการใช้งานของท่าน

CAPABILITIES

  • Materials Served : Silicone , EPDM , CR , NBR , NR
  • Thickness            : 2.00 – 50.00 mm
  • Width                   : 5.00 – 50.00 mm
  • Hardness             : 40 -90 (±5)Shore OO
  • ยางฟองน้ำติดเทปกาว