5 ความแตกต่างระหว่างยางฟองน้ำ EPDM และ ยางฟองน้ำซิลิโคน

ทั้งยางฟองน้ำ EPDM และยางฟองน้ำซิลิโคน เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยางฟองน้ำที่ได้รับความนิยมเลือกใช้งานกันเป็นอย่างมากในหลากหลายอุตสาหกรรม มีให้เลือกใช้ทั้งในรูปแบบ ซีลยางฟองน้ำที่มีรูปรางหน้าตัดต่างๆ  ยางฟองน้ำติดเทปกาว และแผ่นยางฟองน้ำ  แต่ถึงอย่างไรก็ตามยางฟองน้ำทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันดังนี้Material

Material

ยางฟองน้ำEPDM ผลิตมาจากวัตถุดิบยาง EPDM ส่วนยางฟองน้ำซิลิโคนผลิตมาจากยางซิลิโคน ซึ่งยางทั้ง 2 ชนิดนี้ล้วนเป็นวัตถุดิบในกลุ่มยางสังเคราะห์

  • Temperature

ยางฟองน้ำEPDM มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ -50 to +160oC  ส่วนยางฟองน้ำซิลิโคนเป็นยางฟองน้ำที่มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างมากที่สุด มี 3 เกรดให้คุณได้เลือกใช้งานยางฟองน้ำซิลิโคน QS ทนความร้อนสูงสุด +220oC ยางฟองน้ำซิลิโคนQM ทนความร้อน +270oC และยางฟองน้ำซิลิโคน QH ตัว Top สุดทนความร้อนสูงที่สุด +3150C  และยางฟองน้ำซิลิโคนสามารถทนความเย็นต่ำสุดถึง -70oC

  • Chemical Resistance

ยางฟองน้ำEPDM เป็นยางฟองน้ำที่มีความสามารถในการทนสารเคมีได้ดี โดยเฉพาะสารเคมีกรด-ด่าง รวมถึงสารละลายต่างๆ ส่วนยางฟองน้ำซิลิโคนไม่แนะนำสำหรับการใช้งาที่ต้องสัมผัสสารเคมีเข้มข้นสูง  และที่สำคัญยางฟองน้ำทั้ง 2 ชนิดนี้ห้ามใช้งานสัมผัสน้ำมัน เพราะจะทำให้ยางฟองน้ำเกิดการบวมและเสื่อมสภาพเร็ว

  • Lifespan

เนื่องจากยางฟองน้ำซิลิโคนเป็นยางฟองน้ำที่มีความสามารถในการทนความร้อนได้สูงมากกว่ายางฟองน้ำ EPDM อีกทั้งยังนต่อ UV Ozone แสงแดด แลสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม จึงส่งผลให้ยางฟองน้ำซิลิโคนมีอายุการใช้งานที่นานกว่ายางฟองน้ำ EPDM เมื่อเทียบกับ Condition การใช้งานแบบเดียวกัน

  • Application
    • ยางฟองน้ำEPDM มักนิยมนำไปใช้งานเป็นซีล ปะเก็น  ซีลตู้อบ ซีลสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง รวมทั้งในกลุ่มงาน Automotive  ส่วนยางฟองน้ำซิลิโคนสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม  อาทิเช่น ซีล ปะเก็น ซีลตู้ไฟฟ้า ซีลตู้อบทนความร้อนสูง ซีลยางฟองน้ำฟู้ดเกรดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซีลฝากล่องบรรจุอาหารแช่แข็ง เป็นต้น

และทั้งหมดนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างยางฟองน้ำEPDM และยางฟองน้ำซิลิโคน สิ่งที่สำหรับที่สุดสำหรับการเลือกใช้ยางฟองน้ำทั้ง 2 ชนิดนี้ ควรพิจารณาเรื่องการนำไปใช้งานเป็นหลัก เลือกให้เหมาะสม เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งนี้สามารถปรึกษาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำได้ที่แบรนด์ SAPONG

Contact Us.

LINE ID : @PTIRUBBER

Tel: 022577154. MB : 0863077319

Email: info@ptigroups.com

แล้วพบกันใหม่! EP. ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำได้ที่ SAPONG

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.