ยางฟองน้ำเอ๊กซ์ทรูชั่น

ยางฟองน้ำเอ๊กซ์ทรูชั่น ( Sponge Extrusion) เป็นยางฟองน้ำที่ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่นไหลผ่าน Die-Extrusion ออกมาตามแบบหน้าตัดที่ต้องการผ่านเข้ากระบวนการวัลคาไนเซชันโดยใช้ความร้อน เนื้อยางจะเกิดฟองอากาศภายในและเกิดการคงรูปออกมาตามรูปร่างหน้าตัดที่ต้องการ อาทิเช่น ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม ยางฟองน้ำกลมตัน ยางฟองน้ำสามเหลี่ยม ยางฟองน้ำU-Channels ยางฟองน้ำP-Profile ยางฟองน้ำต้นสน ท่อยางฟองน้ำ ยางฟองน้ำ Omega เป็นต้น ไหลออกมาเป็นเส้นพร้อมให้ท่านนำไปใช้งาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตยางฟองน้ำเอ๊กซ์ทรูชั่นได้ที่ Tel: 022577154 MB : 0982898676 LINE ID @ptirubber Email: info@ptigroups.com http://www.sapong.net http://www.polytechindustry.co.th

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.