แผ่นยางฉนวนกันความร้อน Width: 1,000 mm

แผ่นยางฉนวนกันความร้อน( Width: 1,000 mm) Thermal Insulation Foam Sheet เป็นแผ่นยางฟองน้ำฉนวนกันความร้อนหน้ากว้าง 1 เมตร (1,000 mm)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.