ยางฟองน้ำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ยางฟองน้ำที่ดีนั้นควรเป็นยางฟองน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูง คืนตัวได้ดีม่เสียรูปง่ายเมื่อใช้งาน ใช้งานได้นาน เนื้อยางไม่แข็งกระด้าง และมีคุณสมบัติของชนิดยางที่เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท ซึ่งการเลือกใช้ยางฟองน้ำนั้น ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ราคาถูก เพราะยางฟองน้ำที่ราคาถูกเกินไป ก็ยากที่จะได้เนื้อยางที่สูง สัดส่วนปริมาณเนื้อยางที่ได้จะน้อย และมีผลต่อคุณสมบัติของยางฟองน้ำ ( Physical Properties ) เพราะเมื่อยางฟองน้ำที่มีการจำหน่ายในราคาที่ถูกเกินไป ก็จะมีการผลิตที่ลดต้นทุน โดยใช้เนื้อยางปริมาณน้อย และเติม Filler สารลดต้นทุนลงไปมาก เพื่อให้ราคาถูกลง ซึ่งยางฟองน้ำที่ได้ อาจมีรูปร่างตามที่ต้องการก็จริง แต่จะไม่ยืดหยุ่น ขาดง่าย เปื่อยยุ่ย เสียรูป ไม่คืนตัว ไม่สามารถคงสภาพได้นาน ทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อย ใช้งานได้ไม่ต่อเนื่อง เกิดความสูญเสียระหว่างการใช้งาน

อย่าลืมนะคะ!!!!! เลือกใช้ยางฟองน้ำเมื่อใด อย่าดูแค่ราคา  ควรพิจารณาเลือกเนื้อยางที่มีความยืดหยุ่นสูง คุณสมบัติยางแต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งาน  แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงด้านยางฟองน้ำและมีความรับผิดชอบ

This slideshow requires JavaScript.

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้ยางฟองน้ำได้ที่ Tel: 08  6307  7319

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.