การจัดเก็บยางฟองน้ำ

การจัดเก็บยางฟองน้ำ

  • ควรจัดเก็บในที่แห้ง อุณหภูมิการจัดเก็บไม่ควรเกิน 25-30 ºC
  • ไม่ควรวางชิ้นงานยางฟองน้ำซ้อนทับกันเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการเสียรูป
  • ความชื้นในการจัดเก็บควรต่ำกว่า 65 %
  • จัดเก็บให้พ้นแสงแดด หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด / UV โดยตรง
  • ควรจัดเก็บยางฟองน้ำในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด หลีกเลี่ยงบริเวณที่ต้องสัมผัสสารเคมี น้ำมัน ฝุ่น ออกซิเจน โอโซน เป็นต้น

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บยางฟองน้ำได้ที่ Tel: 086-307-7319

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.