ท่อยางฟู้ดเกรด

เราผลิต-จำหน่ายท่อยางฟู้ดเกรด  ( Rubber Food Grade Tubing)  ท่อยางฟู้ดเกรดของเราผลิตจากวัตถุดิบยางซิลิโคน ( FDA Reg.21 CFR 177.2600) ทำให้ได้ท่อยาง  ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาต ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปล…

ที่มา: ท่อยางฟู้ดเกรด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.