ซีลยางทนน้ำมัน

ซีลยางโปรไฟล์ทนน้ำมัน  Oil Resistance Rubber Seals  เป็นซีลยางที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านการทนน้ำมัน เช่น ทนน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันปิโตรเลียม , น้ำมันพืช , น้ำมันสัตว์  เป็นต้น ไม่บวมพอง หรือเสียรูป…

ที่มา: ซีลยางทนน้ำมัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.