ร่วมงานกับเรา

SAPONG- ซาปอง By Polytech Industry Co.,Ltd. ยินดีรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์  ซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพ และพร้อมเติมโตไปกับบริษัทหลายอัตรา ดังนี้

รับสมัครงาน พุทธมณฑลสาย 5.jpg