ยางฟองน้ำและ EVA FOAM แตกต่างกันอย่างไร

EVA หรือ Ethylene Vinyl Acetate จัดอยู่ในกลุ่มพลาสติก ซึ่งได้จากการ Polymerization ระหว่าง Ethylene Monomer กับ Vinyl Acetate Monomer (VAM) มีน้ำหนักเบากว่ายาง สามารถทน UV สีสันสวยงาม อุณภูมิการใช้งาน -70 ˚C to 65 ºC สามารถทนสารเคมีได้บางจำพวก เช่น กรด เจือจาง, ด่างเจือจาง , Alcohols เป็นต้น ส่วนยางฟองน้ำ ( SPONGE RUBBER ) นั้น มีทั้งฟองน้ำธรรมชาติ (NR SPONGE) และ ยางฟองน้ำสังเคราะห์ ซึ่งยางสังเคาระห์นี้ก็มีหลากหลายชนิดเช่น Silicone Sponge , EPDM Sponge , CR Sponge , NBR Sponge เป็นต้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการนำไปใช้งาน ยางฟองน้ำนั้นจะมีข้อด้อยกว่า EVA FOAM ในเรื่องน้ำหนักและสีสัน ก็จริง แต่ยางฟองน้ำมีคุณสมบัติที่เด่นกว่า EVA FOAM ด้านอุณหภูมิการใช้งาน และ Compression set ที่ดีกว่า ทำให้ยางฟองน้ำมีประสิทธิภาพการนำไปใช้งานสูงกว่า ไม่เสียรูปขณะการใช้งาน และยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า EVA FOAM นอกจากนี้ยางฟองน้ำก็ยังมีคุณสมบัติที่เด่นกว่า EVA FOAM หลากหลายด้าน เช่น การทนน้ำมัน , การทนสารเคมี , การทนความร้อน , Food Grade , Medical Grade , ความแข็งแรง เป็นต้น ทั้ง EVA FOAM และยางฟองน้ำก็ล้วนมีคุณสมบัติเด่นหรือ ด้อยที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนำไปใช้งานแต่ละประเภทรวมถึงต้นทุนและความคุ้มค่าอีกด้วย.

Sponge Rubber VS EVA FOAM1