ความหนาของซีลยางฟองน้ำ

ความหนาของซีลยางฟองน้ำที่ SAPONG สามารถผลิตได้ ตั้งแต่ 2.00 -50.00 mm  ซึ่งเป็นความหนารวมของซีลยางฟองน้ำ