ความกว้างของซีลยางฟองน้ำ

ซีลยางฟองน้ำของ SAPONG ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น ( Sponge Extrusion) โดยการไหลผ่าน DIE TOOING เพื่อให้ได้หน้าต้ด ( Cross Section ) ตามที่ต้องการ ซึ่ง ความกว้างรวมของ ซีลยางฟองน้ำ ที่เราสามารถผลิตได้ ต้งแต่ 5.00 – 100 mm ทั้งนี้ ถ้าหน้ากว้างรวมของยางฟองน้ำยิ่งมาก ความหนาของยางฟองน้ำที่สามารถผลิตจะน้อยลง เพื่อยังคงสามารถควบคุม SIZE และ Cross Section ให้ได้ตาม Spec.  นอกจากนี้ก็ยังขึ้น กับ ความแข็งของยางฟองน้ำ ( Shore OO (ASTM D2240 OO )) และชนิดของยาง ( Silicone / EPDM / NBR / CR /NR )อีกด้วย

SAPONG เรามีความยินดีให้บริการข้อมูลซีลยางฟองน้ำโปรไฟล์แก่ท่าน  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 086-307-7319  (LINE) / 02-482-7051

Email: sales@polytechindustry.co.th / ptiproduct@hotmail.com